Zwiedzanie

Czynna codziennie od 14 kwietnia do 11 listopada (1 listopada nieczynne) w godz. od 9.00

 • do 18.30 ostatnie wejście (kwiecień-sierpień),
 • do 17.30 ostatnie wejście (wrzesień),
 • do 16.30 ostatnie wejście (październik),
 • do 15.30 ostatnie wejście (listopad).

UWAGA! Nie rezerwujemy godzin wejścia do jaskini. Wejścia w dni powszednie o pełnych godzinach, w dni z podwójnym dyżurem przewodnickim (soboty, niedziele i święta) co pół godziny. Karta dużej rodziny 50% zniżki dla opłaty normalnej.

Opłata ulgowa przysługuje:

 • dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia
 • opiekunowie grup (1 na 10 uczestników)
 • emeryci i renciści (za okazaniem stosownej legitymacji uprawniającej do zniżki)
 • pracownicy parków narodowych (z rodzinami) oraz pracownicy PGL LP (z rodzinami) za okazaniem stosownej legitymacji służbowej

Pamiętaj! Grota Łokietka jest położona na ternie Ojcowskiego Parku Narodowego. Każdego zwiedzającego Ojcowski PN obowiązują Zasady Udostępniania Parku!

Cennik na rok 2018

opłata normalna 10 zł
opłata ulgowa 6 zł

Informacje dodatkowe:

 • Jaskinia Łokietka udostępniona jest dla turystów jednak można ją zwiedzać wyłącznie w grupach z dyżurującym Przewodnikiem Ojcowskiego Parku Narodowego będącym cały czas przy kasie biletowej w trakcie jej otwarcia.
 • Jaskinia jest oświetlona elektrycznie.
 • Jaskinia łatwa do zwiedzania.

CHCESZ ZWIEDZIĆ JASKINIĘ Z GRUPĄ SZKOLNĄ ?

Reklamy