Zwiedzanie

Czynna codziennie od 13 kwietnia do 11 listopada (21.04 i 1.11 nieczynne) w godz. od 9.00

do 18.30 ostatnie wejście (kwiecień-sierpień),
do 17.30 ostatnie wejście (wrzesień),
do 16.30 ostatnie wejście (październik),
do 15.30 ostatnie wejście (listopad).

UWAGA! Nie rezerwujemy godzin wejścia do jaskini. Wejścia w dni powszednie o pełnych godzinach, w dni z podwójnym dyżurem przewodnickim (soboty, niedziele i święta) co pół godziny.

Opłata ulgowa przysługuje:

  • – dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia
  • – opiekunowie grup (1 na 10 uczestników)
  • – emeryci i renciści (za okazaniem stosownej legitymacji uprawniającej do zniżki)
  • – pracownicy parków narodowych (z rodzinami) oraz pracownicy PGL LP (z rodzinami) za okazaniem stosownej legitymacji służbowej
  • – osoby z Kartą Dużej Rodziny

Pamiętaj! Grota Łokietka jest położona na ternie Ojcowskiego Parku Narodowego. Każdego zwiedzającego Ojcowski PN obowiązują Zasady Udostępniania Parku!

Cennik na rok 2019

opłata normalna 12 zł
opłata ulgowa 6 zł

Informacje dodatkowe:

  • Jaskinia Łokietka udostępniona jest dla turystów jednak można ją zwiedzać wyłącznie w grupach z dyżurującym Przewodnikiem Ojcowskiego Parku Narodowego będącym cały czas przy kasie biletowej w trakcie jej otwarcia.
  • Jaskinia jest oświetlona elektrycznie.
  • Jaskinia łatwa do zwiedzania.

CHCESZ ZWIEDZIĆ JASKINIĘ Z GRUPĄ SZKOLNĄ ?